Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta z zagranicy?

Zagraniczni kontrahenci, również z Polski,  często oferują bardzo korzystne oraz interesujące warunki współpracy. Jednak przed nawiązaniem kontaktu, w szczególności, jeśli podjęcie współpracy wiąże się z koniecznością uiszczenia znacznej sumy pieniężnej, należy w odpowiedni sposób zweryfikować potencjalnego kontrahenta. Możliwości weryfikacji jest bardzo dużo. Szczególnie na terenie Unii Europejskiego obowiązuje wiele mechanizmów umożliwiających sprawdzenie danego podmiotu. Niestety […]

Wezwanie do zapłaty i jego skutki w polskim prawie.

Polski dłużnik zalega ze spłatą wierzytelności? Zastanawiasz się, czy warto wysłać do niego wezwanie do zapłaty? Należy pamiętać o tym, że zaangażowanie wierzyciela w odzyskiwaniu należności, odegra w ewentualnym postępowaniu sądowym bardzo ważną rolę. Istotnym elementem jest także próba ugodowego rozwiązania sporu. Czy wezwanie do zapłaty nadane przez firmę zajmującą się windykacją wierzytelności jest skuteczniejsze […]