Zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii

Coraz większe grono Polaków w Wielkiej Brytanii ma problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Wzrastające zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii powoduje, że część z nich, chcąc uniknąć konieczności zwrotu ciążących na nich długów, decyduje się na powrót do Polski w celu uniknięcia egzekucji z majątku. Taka sytuacja nieuniemożliwia odzyskania długu, jednak wymusza znacznie większe zaangażowanie zestrony […]