Czym są nadużycia pracownicze w polskim prawie?

Statystycznie przeciętna firma na skutek nadużyć pracowniczych traci 5% swojego rocznego przychodu. Wnioski takie płyną z badania 2016 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse,przeprowadzanego przez stowarzyszenie zawodowych audytorów śledczych – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Dane statystyczne wypływające z badania prowadzą do wniosku, że nadużycia pracownicze stanowią nieodzowny element biznesu,wymagający celem […]