Ukrywanie majątku przez dłużników w spółkach.

Celem większości przedsiębiorców jest nie tylko maksymalizowanie zysku ztytułu prowadzonej działalności, lecz także minimalizowanie ewentualnego ryzyka ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych bądź niewypłacalności. Z tego względu rozpoczynając nowe przedsięwzięcie, część przedsiębiorców wybiera rozwiązania umożliwiające ograniczenie odpowiedzialności i ewentualne utrudnienie dochodzenia zaspokojenia przez wierzyciela. Także na etapie rozwoju działalności często spotykane jest wdrażanie […]