Czym są nadużycia pracownicze w polskim prawie?

Statystycznie przeciętna firma na skutek nadużyć pracowniczych traci 5% swojego rocznego przychodu. Wnioski takie płyną z badania 2016 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse,przeprowadzanego przez stowarzyszenie zawodowych audytorów śledczych – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Dane statystyczne wypływające z badania prowadzą do wniosku, że nadużycia pracownicze stanowią nieodzowny element biznesu,wymagający celem […]

Zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii

Coraz większe grono Polaków w Wielkiej Brytanii ma problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Wzrastające zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii powoduje, że część z nich, chcąc uniknąć konieczności zwrotu ciążących na nich długów, decyduje się na powrót do Polski w celu uniknięcia egzekucji z majątku. Taka sytuacja nieuniemożliwia odzyskania długu, jednak wymusza znacznie większe zaangażowanie zestrony […]

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta z zagranicy?

Zagraniczni kontrahenci, również z Polski,  często oferują bardzo korzystne oraz interesujące warunki współpracy. Jednak przed nawiązaniem kontaktu, w szczególności, jeśli podjęcie współpracy wiąże się z koniecznością uiszczenia znacznej sumy pieniężnej, należy w odpowiedni sposób zweryfikować potencjalnego kontrahenta. Możliwości weryfikacji jest bardzo dużo. Szczególnie na terenie Unii Europejskiego obowiązuje wiele mechanizmów umożliwiających sprawdzenie danego podmiotu. Niestety […]

Wezwanie do zapłaty i jego skutki w polskim prawie.

Polski dłużnik zalega ze spłatą wierzytelności? Zastanawiasz się, czy warto wysłać do niego wezwanie do zapłaty? Należy pamiętać o tym, że zaangażowanie wierzyciela w odzyskiwaniu należności, odegra w ewentualnym postępowaniu sądowym bardzo ważną rolę. Istotnym elementem jest także próba ugodowego rozwiązania sporu. Czy wezwanie do zapłaty nadane przez firmę zajmującą się windykacją wierzytelności jest skuteczniejsze […]