Ukrywanie majątku przez dłużników w spółkach.

Celem większości przedsiębiorców jest nie tylko maksymalizowanie zysku ztytułu prowadzonej działalności, lecz także minimalizowanie ewentualnego ryzyka ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych bądź niewypłacalności. Z tego względu rozpoczynając nowe przedsięwzięcie, część przedsiębiorców wybiera rozwiązania umożliwiające ograniczenie odpowiedzialności i ewentualne utrudnienie dochodzenia zaspokojenia przez wierzyciela. Także na etapie rozwoju działalności często spotykane jest wdrażanie […]

Sprawdzenie wiarygodności osób prywatnych.

Zarówno decyzje biznesowe jak i decyzje prywatne mogą wymagać sprawdzeniawiarygodności drugiej strony. Jej ocena pozwoli na podjęcie decyzji co donawiązania współpracy bądź utrzymywania relacji z daną osobą. Niejednokrotniebrak świadomości co do przeszłości bądź historii danej osoby prowadzi dopodejmowania decyzji, które mogą wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami. Sprawdzenie wiarygodności osób prywatnych możliwe jest przy pomocy profesjonalnej […]