Ukrywanie majątku przez dłużników w spółkach.

Celem większości przedsiębiorców jest nie tylko maksymalizowanie zysku ztytułu prowadzonej działalności, lecz także minimalizowanie ewentualnego ryzyka ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych bądź niewypłacalności. Z tego względu rozpoczynając nowe przedsięwzięcie, część przedsiębiorców wybiera rozwiązania umożliwiające ograniczenie odpowiedzialności i ewentualne utrudnienie dochodzenia zaspokojenia przez wierzyciela. Także na etapie rozwoju działalności często spotykane jest wdrażanie rozwiązań mających na celu rozporządzenie majątkiem  pomiędzy podmiotami powiązanym, w celu uniknięcia ryzyka ich utraty w przypadku egzekucji komorniczej.

Ukrywanie majątku w odrębnych spółkach.

Polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki prawa handlowego niejednokrotnie decydują się na alokację najcenniejszych aktywów w innych niż spółka operacyjna podmiotach, celem uniknięcia ryzyka egzekucji z tychże aktywów w przypadku problemów z wypłacalnością na poziomie spółki operacyjnej. Tego typu rozwiązania są niezwykle popularne w Polsce – spółka operacyjna prowadząca działalność korzysta wyłącznie z majątku podmiotu powiązanego, dzięki czemu całość cennych aktywów znajduje się w innym podmiocie, którego odpowiedzialność za wypłacalność spółki operacyjnej jest wyłączona. Właśnie z tego względu niezwykle istotnym jest zbadanie wiarygodności potencjalnego polskiego kontrahenta. Tego typu badanie pozwoli ocenić, czy kontrahent dysponuje majątkiem pozwalającym na ewentualne zaspokojenie niespłacanej wierzytelności. Ocena ta może być także sygnałem co do wiarygodności danego podmiotu– nadmiernie rozbudowana struktura biznesowa, w której większość najcenniejszych aktywów znajduje się w odrębnym, dedykowanym do ich udostępniania podmiocie, może być sygnałem co do możliwych utrudnień przy egzekucji należności.

Transfer majątku do spółek przez dłużników.

Często spotykanym sposobem ukrywania majątku przez dłużników przenoszenie własności aktywów do spółek prawa handlowego, już na etapie ewentualnego zgłoszenia roszczenia przez wierzyciela, bądź nawet na etapie egzekucji. Tego typu działania wymagają natychmiastowej reakcji ze strony wierzyciela, przy czym najczęściej są działaniami, których skuteczność względem wierzyciela może być skutecznie podważana przed sądem powszechnym. W takim przypadku niezbędnym będzie nie tylko zidentyfikowanie faktu wyzbywania się przez dłużnika majątku i jego wyprowadzania do odrębnych struktur korporacyjnych, lecz także dla powodzenia skuteczności egzekucji ustalenie jaki majątek podlega przeniesieniu oraz gdzie się znajduje. Tego typu działania wymagać mogą wsparcia ze strony profesjonalnych podmiotów, takich jak np. wywiadownie gospodarcze, bądź agencja detektywistyczna. Wsparcie w tym zakresie nie tylko umożliwi powodzenie ewentualnego postepowania sądowego, lecz także umożliwi powodzenie egzekucji komorniczej bądź działań windykacyjnych przez firmę windykacyjną, w efekcie ustalenia charakteru majątku i jego lokalizacji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *