Wezwanie do zapłaty i jego skutki w polskim prawie.

Polski dłużnik zalega ze spłatą wierzytelności? Zastanawiasz się, czy warto wysłać do niego wezwanie do zapłaty? Należy pamiętać o tym, że zaangażowanie wierzyciela w odzyskiwaniu należności, odegra w ewentualnym postępowaniu sądowym bardzo ważną rolę. Istotnym elementem jest także próba ugodowego rozwiązania sporu. Czy wezwanie do zapłaty nadane przez firmę zajmującą się windykacją wierzytelności jest skuteczniejsze od dokumentu wysłanego osobiście? Poniżej postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z odzyskiwaniem wierzytelności od polskiego dłużnika.

Czy faktura może pełnić funkcję wezwania do zapłaty?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące uznania doręczonej faktury za wezwanie do zapłaty jest rozbieżne. Obecnie jednak dominuje pogląd, że faktura może być uznana za wezwanie do zapłaty, jeśli zawiera informację o sposobie i terminie zapłaty.

Należy jednak pamiętać o tym, że mogło dojść do sytuacji, w której dłużnikowi faktura w ogóle nie została doręczona lub po prostu zapomniał ją opłacić. Jeśli potraktujesz fakturę jako wezwanie do zapłaty i skierujesz sprawę bezpośrednio do sądu, utracisz możliwość szybkiego odzyskania gotówki oraz narazisz się na dodatkowe koszty.

Istotne zmiany w postępowaniu cywilnym zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Powód jest zobowiązany podać w pozwie informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Jeśli wskazana informacja nie zostanie umieszczona w pozwie, zostanie on zwrócony z powodu braków formalnych.

W związku z powyższym niezwykle istotne jest, aby w wezwaniu do zapłaty poza przypomnieniem o zobowiązaniu, zawrzeć zawezwanie do próby mediacyjnej. 

Czy warto zlecić odzyskanie długu firmie windykacyjnej?

Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca. Przede wszystkim specjaliści doskonale orientują się w przepisach, wiedzą jak skutecznie wezwać dłużnika do zapłaty. Należy mieć na względzie jeszcze jedną kwestię – dłużnik, który otrzymuje wezwanie opatrzone pieczątką firmy windykacyjnej, zdaje sobie sprawę, że wierzyciel podejmie kolejne kroki prawne, aby odzyskać wierzytelność, co spowoduje obciążenie go dodatkowymi kosztami.  

Bardzo istotne jest, aby pamiętać o tym, że firma windykacyjna poza skierowaniem do dłużnika wezwania do zapłaty, podejmuje również inne działania, mające na celu odzyskanie wierzytelności jak między innymi osobista wizyta u dłużnika, sprawdzenie majątku dłużnika.  Poczynione ustalenia mogą okazać się bardzo potrzebne, a przede wszystkim skuteczne.

Oczywiście można również samemu napisać wezwanie do zapłaty. W takim przypadku ważną kwestią jest umieszczenie wszystkich wymaganych informacji, np. terminu zapłaty, zawezwania do próby ugodowej. Należy pamiętać, że często polski dłużnik wykorzystuje sytuację, iż wierzyciel brytyjski nie będzie go poszukiwał na terenie Polski. Z naszej praktyki wynika, że przekazanie sprawy do windykacji bardzo często skutkuje odzyskaniem należności przez wierzyciela z Wielkiej Brytanii.

Jeśli Twój dłużnik zalega z zapłatą wierzytelności, unika kontaktu, nie wywiązuje się z ustaleń, to sygnał, że należy podjąć kroki mające na celu odzyskanie należności. Jeśli nie wiesz w jaki sposób odzyskać Twoje pieniądze od dłużnika przebywającego na terytorium Polski,  skontaktuj się z nami. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z naszego biura detektywistycznego, którzy pomogą w windykacji świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *