Zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii

Coraz większe grono Polaków w Wielkiej Brytanii ma problem ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Wzrastające zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii powoduje, że część z nich, chcąc uniknąć konieczności zwrotu ciążących na nich długów, decyduje się na powrót do Polski w celu uniknięcia egzekucji z majątku. Taka sytuacja nieuniemożliwia odzyskania długu, jednak wymusza znacznie większe zaangażowanie zestrony wierzyciela, który zmuszony jest do egzekwowania należności dłużnika  w Polsce.

Zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii a ucieczka przed długami do kraju

Zadłużenie Polaków w Wielkiej Brytanii często staje się przyczyną powrotu dłużników do ojczystego kraju. Decydując się na ten krok dłużnicy liczą na pasywność wierzyciela, który zmuszony będzie w takiej sytuacji do dochodzenia należności z majątku położonego za granicą, ponadto na zasadach panujących w innym systemie prawnym. Powyższe przyczyny często przekładają się na decyzję o odstąpieniu od dochodzenia przysługujących należności. Warto jednak mieć na względzie, że proces windykacji nie musi obecnie wymagać aktywności osobistej wierzyciela, o ile powierzony zostanie podmiotowi, który jest w stanie zająć się obsługą tego procesu w sposób profesjonalny.

Dług w Wielkiej Brytanii a windykacja i poszukiwanie majątku dłużnika w Polsce

Wierzyciel z Wielkiej Brytanii posiadający wymagalną należność może bez przeszkód zlecić jej windykację profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się obsługą procesów windykacji. Taka decyzja zagwarantuje, że proces windykacji będzie uwzględniał specyfikę procesów egzekucji należności na terenie Polski. Jest to szczególnie istotne mając na względzie sposoby ukrywania majątku dłużników  w Polsce. Podmiot profesjonalny jest w stanie zidentyfikować procesy i zdarzenia związane z majątkiem dłużnika w kraju, co z kolei pozwoli podjąć odpowiednie kroki zmierzające do odzyskania należności.

W przypadku Europejskich Tytułów Egzekucyjnych, będących podstawą postępowania egzekucyjnego przez polskim komornikiem niezwykle istotnym jest z kolei właściwe przeprowadzenie procesu odnalezienia majątku dłużnika. Szybka i sprawna identyfikacja składników majątku mogących podlegać egzekucji niejednokrotnie warunkuje skuteczność dochodzenia należności. Proces poszukiwania majątku pomimo, że jest prowadzony przez polskiego komornika, niejednokrotnie wymaga wsparcia profesjonalnych agencji detektywistycznych, bądź wywiadowni gospodarczych, które to wsparcie diametralnie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności.

Dług w Wielkiej Brytanii a dłużnik ukrywający się w Polsce

Często problemem dla wierzyciela jest samo odnalezienie dłużnika, który wracając do Polski podejmuje działania mające na celu utrudnienie jego lokalizacji. Problem potęgujeniejednokrotnie brak dostatecznych informacji po stronie wierzycielapozwalających na jego odnalezienie. W takim przypadku warto mieć świadomość, że proces windykacji  prowadzony przez profesjonalne podmioty obejmuje podjęcie działań mających na celu lokalizację dłużnika, w tym lokalizację jego majątku.

Dochodzenie długów zaciągniętych w Wielkiej Brytanii w Polsce

Windykacja należności od Polaków, którzy zaciągnęli dług w Wielkiej Brytanii wymaga znacznie większej aktywności ze strony wierzycieli. Proces może być jednak przeprowadzony przy wsparciu podmiotu, który zajmuje się tego typu procesami w Polsce, co diametralnie zwiększa szansę odzyskania należności. Więcej informacji na temat usług w zakresie można znaleźć na stronie  

https://www.infosources.pl/blog/?p=156.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *