Windykacja

Outsourcing monitoringu płatności jest najtańszą i najskuteczniejszą formą pozwalającą na kontrolowanie spłaty należności.

 

Korzyściami wynikającymi ze zlecenia monitoringu firmie zewnętrznej są m.in. terminowe regulowanie wpłat, szybkie zidentyfikowanie nierzetelnych kontrahentów, obniżenie kosztów wynikających z windykacji w przyszłości, a także możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Monitoring płatności ułatwia zachowanie płynności finansowej w firmie.

 

Współpraca z naszym doświadczonym zespołem windykatorów i detektywów pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującej skuteczności działań windykacyjnych na terenie Polski. Każde zlecenie rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu majątkowego, pozyskujemy rzetelnie informacje na temat dłużników, również w sytuacjach ukrywania lub zbycia przez nich majątków i ucieczki przed wierzycielami, a następnie przystępujemy do konkretnych działań windykacyjnych, mających na celu odzyskanie wierzytelności. Pozwala nam to na indywidualne podejście do każdej sprawy, co gwarantuje wysoką efektywność i jakość świadczonych usług.