WYWIAD GOSPODARCZY

 • Wywiad majątkowy – czynności mające na celu ustalenie posiadanego majątku m.in. ruchomości i nieruchomości, a także zobowiązań, powiązań gospodarczych, udziałów w spółkach.
 • Wywiad środowiskowy – prowadzony w celu uzyskania jak najpełniejszych informacji na temat osoby będącej w naszym zainteresowaniu. Najczęściej realizowany jest w miejscu zamieszkania, pobytu, czy pracy i uzupełniony jest o bezpośrednią obserwację wskazanej osoby i jej otoczenia. Pozwala na ustalenie sytuacji osobistej, majątkowej i potwierdzenie wiarygodności przyszłego kontrahenta, czy pracownika.
 • Wywiad konkurencyjny – polega na zebraniu, zweryfikowaniu, a także monitorowaniu informacji na temat działań konkurencji. Prowadzona aktywność opiera się na uzyskaniu informacji z ogólnodostępnych źródeł , zarówno z wewnętrznego, jak i z zewnętrznego otoczenia firmy. Uzyskane dane pozwalają decydentom na podjęcie odpowiednich działań dotyczących bieżącej i przyszłej działalności przedsiębiorstwa.

 

ŚLEDZTWA GOSPODARCZE

Prowadzone przez nas śledztwa gospodarcze mają na celu ochronę marki, własności intelektualnej, a także zebranie dowodów wskazujących na nadużycia gospodarcze. Ponadto bieżące monitorowanie konkurencyjnych działań w obrocie gospodarczym pozwala wychwycić nieuczciwe posunięcia na wcześniejszym etapie i zminimalizować straty związane z bezprawnymi działaniami.

Za działania nieuczciwej konkurencji uważa się m.in.:

 • oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług wprowadzające w błąd
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • organizowanie sprzedaży lawinowej.

 

INFORMATYKA ŚLEDCZA

Informatyka śledcza jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku zdominowanego przez elektroniczny obieg dokumentów i wzrost liczby przestępstw poprzez użycie cyfrowych nośników informacji.

Użytkownicy wirtualnego świata pozostawiają bardzo dużą liczbę zapisów i śladów aktywności, które pozwalają na skuteczne wskazanie autora treści.

Zajmujemy się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm lub osobom prywatnym. Ustalamy wycieki danych, identyfikujemy zapisy niebezpieczne, złośliwe lub oznaczające kradzież.

Dzięki stworzonej przez nas unikalnej metodzie przeszukiwania i analizy danych, dysponujemy silnym narzędziem, które w krótkim czasie pozwala zgromadzić materiał zawierający cenne dane o aktywności w Internecie i informacjach cyfrowych tam zgromadzonych. Stosowane metody wspierane są penetracją Internetu oraz tzw. Deep Internetu i Darknetu

 

WERYFIKACJA PRACOWNIKÓW

Nasze działania pozwalają na zminimalizowanie zagrożeń, które mogą pojawić się w przyszłości. Monitoring pracowników polega na:

 • weryfikacji prawdziwości danych zawartych w CV
 • realizacji zawartych umów
 • uzyskanie informacji z rejestru karnego
 • sprawdzenie potencjalnych powiązań pracowników z innymi podmiotami
 • ustalenie prowadzonych działań poza obszarem firmy.

 

KLIENCI INDYWIDUALNI

Klientom prywatnym oferujemy możliwość skorzystania z naszych usług w zakresie :

 • poszukiwania osób i mienia
 • ustalenia adresowe
 • ustalenia majątkowe
 • wykrywanie podsłuchów
 • obserwacje osób
 • zbieranie materiałów dowodowych w sprawach cywilnych
 • sprawy spadkowe.